Nie można połączyć się z usługą wdrażania sieci Web systemu Windows Azure VM (Server 2012 R2)

Nie jestem w stanie wdrożyć witryny na serwerze Windows 2012 r2 z uruchomionymi usługami IIS i Web Deploy w maszynie wirtualnej Azure. Sprawdziłem, że port jest otwarty, poświadczenia są poprawne, a także nazwa witryny. Próbowałem użyć http: i https: próbowałem również użyć punktu końcowego msdeploy.axd i nic z MSDEPLOYAGENTSERVICE. Sprawdź, czy usługi są uruchomione i czy mogę połączyć się z maszyną, która ma puszkę na porcie 80 do witryny domyślnej. Próbowałem połączyć się z wielu połączeń Otrzymuję taki sam wynik ...

Nie można połączyć się z komputerem zdalnym („<nazwa komputera> .cloudapp.net”). Na komputerze zdalnym upewnij się, że zainstalowane jest narzędzie Web Deploy i że został uruchomiony wymagany proces („Usługa wdrażania sieciowego”). Dowiedz się więcej pod adresem:http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=221672#ERROR_DESTINATION_NOT_REACHABLE. Nie można połączyć się ze zdalnym serwerem.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion