Wyniki wyszukiwania dla "master-theorem"

4 odpowiedź

Nie można zrozumieć złożoności tego nawrotu

Odświeżam nieco twierdzenie mistrza i próbuję ustalić czas działania algorytmu, który rozwiązuje problem rozmiaru

2 odpowiedź

Zrozumienie twierdzenia mistrza

2 odpowiedź

Twierdzenie mistrza z f (n) = log n

Dla twierdzenia mistrza