Wyniki wyszukiwania dla "iis"

4 odpowiedź

PowerShell: pobierz liczbę aplikacji w AppPool

8 odpowiedzi

ASP.NET Website Slow Performance na serwerze produkcyjnym

Mój problem polega na tym, że moja strona ASP.NET działa wolniej na moim serwerze produkcyjnym w porównaniu z moim serwerem programistycznym.Strona, która je...

2 odpowiedź

Jak mogę utworzyć nowy plik applicationhost.config na serwerze IIS Express?

Musiałem usunąć mój applicationhost.config, ponieważ VS 1012 nie radził sobie z nim. Jak mogę to zrobić? Dziękuję Ci.

5 odpowiedzi

Programowo utwórz stronę internetową w IIS przy użyciu C # i ustaw numer portu

Udało nam się stworzyć stronę internetową. Zrobiliśmy to za pomocą informacji w tym linku:https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms525598.aspxJednak chciel...

2 odpowiedź

programowo przetwarzaj pulę z aplikacji asp.net w tej samej puli

Mieć aplikację sieciową ASP.net, która działa dobrze przez kilka dni, ale następnie losowo wyrzuca wyjątek ciągu połączenia z bazą danych, w wyniku czego w t...

3 odpowiedź

Jak zastąpić wszystkie standardowe strony błędów w WebAPI

Moja piękna usługa REST działa świetnie. Z wyjątkiem, gdy odwiedzam strony takie jak

3 odpowiedź

Przepis URL URL II7 zwraca 404 dla żądań WCF (odwrotne proxy)

Używam IIS7.5, .net 4.0. Pracuję lokalnie.Zainstalowałem aplikację Application Request Routing, Web Farm Framework, WebDeploy i UrlRewrite, aby skonfigurować...

2 odpowiedź

IIS AAR - URL Przepisz dla odwrotnego proxy - jak wysłać HTTP_HOST

1 odpowiedź

Witryna ASP.NET WebForms 4.0 z IE11 nie ładuje ScriptResource dla PageRequestManager w systemie Windows Server 2003

Mam problem z IE11 i ASP.NET Web Forms (.NET 4.0), który działa w systemie Windows Server 2003. W IE11 następujący znacznik skryptu nie pojawia się w źródłow...

4 odpowiedź

User.Identity.Name puste w ASP.Net MVC