Wyniki wyszukiwania dla "asp.net-mvc-3"

1 odpowiedź

Aktualizacja plików MVC .edmx (.msl, .csdl, .ssdl)

Mam 3 pliki .edmx (.msl, .csdl, .ssdl) w katalogu głównym mojego projektu, w którym znajduje się web.config. Dlaczego nie aktualizują się, gdy wykonuję „aktu...

3 odpowiedź

Element modelu przekazany do słownika jest typu „Sitecore.Mvc.Presentation.RenderingModel”, ale ten słownik wymaga modelu typu „X”

Buduję rozwiązanie z Sitecore 7 i ASP.NET-MVC 3 i próbuję użyć niestandardowej klasy modelu, jak opisano wten wpis na blogu autorstwa Johna Westa.Widziałem t...

3 odpowiedź

Jak zapobiec „Przestań uruchamiać ten skrypt” w przeglądarkach?

Mam stronę ASP.NET MVC, która ma edytowalną Datatable JQuery, która ma 14 kolumn. Mam przycisk (Apply No Findings), aby wykonać obliczenia klienta po stronie...

2 odpowiedź

Gdy SignalR wykonał 8-10 połączeń jednocześnie, czat na żywo nie działa

Tworzę czat na żywo za pomocą SignalR. To świetna biblioteka. Ale poradziłem sobie z jednym problemem, którego nie mogę rozwiązać przez jakiś czas. Problem w...

1 odpowiedź

Korzystanie z kontroli serwera ASP.NET w MVC?

W moim obecnym projekcie muszę dodać funkcjonalność, która pozwala użytkownikowi wyświetlić miniaturę przesłanego pliku PDF. Znalazłemprzydatny komponent to ...

9 odpowiedzi

Nie można załadować zestawu mysql.web

1 odpowiedź

Obsługuj API SkyBiometry

4 odpowiedź

@ model dla _layout.cshtml na MVC4?

Zastanawiałem się, czy istnieje sposób na określenie modelu dla pliku _layout.cshtml, widziałem wiele postów z tym samym podstawowym pytaniem z osobami odpow...

4 odpowiedź

Przekazywanie obiektu modelu do RedirectToAction bez zanieczyszczania adresu URL?

1 odpowiedź

Wyślij złożony obiekt jako parametr do wysłania akcji w ASP.NET MVC3

Próbuję wysłać parametr za pomocą