Wyniki wyszukiwania dla "http"

5 odpowiedzi

Response.Redirect HTTP status code

Dlaczego ASP.NET Response.Redirect używa kodu statusu HTTP-302 („Moved Temporarily”), chociaż w większości przypadków kod stanu HTTP-301 („Przeniesiony na st...

5 odpowiedzi

Czy możliwe jest uzyskanie (szorstkiej) lokalizacji telefonu komórkowego z żądania HTTP

1 odpowiedź

Odpowiedź SOAP adaptera IBM Worklight HTTP: Transformacja XSL nie powiodła się

Zbudowałem adapter http, który wywołuje serwis WWW mydła ==> działa poprawnie. Ale kiedy dodam plik transformacji xsl i uruchom procedurę adaptera za pomocą

2 odpowiedź

Architektura zorientowana na usługi - AMQP lub HTTP

Trochę tła.Bardzo duża monolityczna aplikacja Django. Wszystkie komponenty korzystają z tej samej bazy danych. Musimy rozdzielić usługi, abyśmy mogli niezale...

5 odpowiedzi

Czy przeglądarka nie może po prostu używać pamięci podręcznej z wcześniejszych połączeń ajaxowych?

Próbuję polegać na pamięci podręcznej przeglądarki do przechowywania danych JSON zwróconych z wywołań AJAX w jQuery.Normalna aktywność przeglądarki zależy od...

1 odpowiedź

Jak naśladować weryfikację certyfikatu klienta X509 bez dostępu do warstwy HTTP

2 odpowiedź

Http Put Request

Używam HttpPut do komunikacji z serwerem w Androidzie, kod odpowiedzi, który otrzymuję, wynosi 500. Po rozmowie z facetem z serwera powiedział, że przygotuj ...

2 odpowiedź

Jak wysłać obraz przez protokół HTTP w C?

Jestem studentem wykonującym ćwiczenie na serwerze WWW i potrzebuję trochę pomocy.Mam serwer internetowy działający dobrze dla stron tekstowych, ale zawsze, ...

2 odpowiedź

Maksymalny domyślny rozmiar żądania POST w IIS 7 - jak zwiększyć limit 64 kB / 65 kB?

Stworzyłem usługę internetową RESTful POST w AS.Moja usługa akceptuje plik XML jako dane wejściowe, a gdy rozmiar przekracza 65 KB, pojawia się następujący k...

1 odpowiedź

dołączaj pliki do FormData nie działają w angularjs