Wyniki wyszukiwania dla "administrator"

4 odpowiedź

Uruchom plik Java jako administrator z pełnymi uprawnieniami

Zrobiłem aplikację Java i przetestowałem ją na moim komputerze i moim ukutym komputerze, jak dotąd tak dobrze ... Ale ta aplikacja jest dla innego mojego prz...

9 odpowiedzi

Jak rozpocząć nowy proces bez uprawnień administratora z procesu z uprawnieniami administratora?

Tworzę automatyczny aktualizator dla aplikacji. Aplikacja jest uruchamiana przez użytkownika i działa bez uprawnień administratora. Autoupdater jest uruchami...

6 odpowiedzi

Jak uruchomić vbs jako administrator z vbs?

2 odpowiedź

Funkcja ShowWindow nie działa, gdy aplikacja docelowa jest uruchomiona jako administrator

Piszę program, który pokazuje / ukrywa okno jakiejś aplikacji docelowej. Sprawdzałem to wcześniej i zauważyłem coś dziwnego. Jeśli uruchomię aplikację docelo...

3 odpowiedź

Jak zastąpić zapytanie o uwierzytelnienie podczas uruchamiania skryptu administracyjnego w Apple Script?

Chcę stworzyć prosty program, który będzie uruchamiany za każdym razem po zalogowaniu się za interfejsem użytkownika. W moim applescript używam polecenia sud...

1 odpowiedź

Niepowodzenie dodania klucza C # do rejestru do LocalMachine

Próbuję dodać klucz do

2 odpowiedź

Zmusił aplikację do posiadania uprawnień administratora