Wyniki wyszukiwania dla "multi-tenant"

2 odpowiedź

Zarządzaj łączeniem połączeń w aplikacji internetowej dla wielu dzierżawców za pomocą Spring, Hibernate i C3P0

2 odpowiedź

Jak zaimplementować logowanie użytkowników z wieloma dzierżawcami przy użyciu tożsamości ASP.NET

Opracowuję rozwiązanie Multi-tenant i chcę korzystać z najnowszychTożsamość ASP.NET ramy szczególnieEntity Framework realizacja.Zasadniczo muszę pozwolić dwó...

2 odpowiedź

Współdzielona architektura danych dla wielu podmiotów Entity Framework: pojedyncza kolumna, wiele kluczy obcych

Mam następującą strukturę danych:

3 odpowiedź

Aplikacje Django dla wielu najemców: zmiana połączenia z bazą danych na żądanie?

Szukam działającego kodu i pomysłów innych osób, które próbowały zbudować aplikację Django dla wielu dzierżawców za pomocą izolacji na poziomie bazy danych.A...

2 odpowiedź

Ustaw trasę {dzierżawca} / {kontroler} / {akcja} / {id} z ASP.NET MVC?

2 odpowiedź

Aplikacja Multi-Tenant Django

2 odpowiedź

Wiele domen hostingowych z jednym projektem Django

Jestem nowym użytkownikiem Django i ogólnie Pythona, więc proszę o wyrozumiałość. Chcę stworzyć bardzo prostą aplikację SaaS, aby zacząć korzystać z Django i...

1 odpowiedź

architektura bazy danych wielu dzierżawców [zamknięta]

2 odpowiedź

Aplikacja sieciowa z wieloma dzierżawami z filtrowanym dbContext

Jestem nowy w ASP.Net MVC i aplikacji internetowej dla wielu podmiotów. Dużo czytałem, ale będąc początkującym, podążam za tym, co rozumiem. Udało mi się zbu...

2 odpowiedź

Wirtualne właściwości nawigacyjne i multi-Tenancy

Mam standard