Wyniki wyszukiwania dla "last-insert-id"

2 odpowiedź

Używanie Mysql do wykonywania wielu INSERT na połączonych tabelach

3 odpowiedź

LAST_INSERT_ID () zawsze zwraca 0 (RMySQL) - oddzielny problem z połączeniem

Oryginalny przykład jak w niektórychsłupekWedług tegosłupek poniższe instrukcje SQL powinny dać mi wektor