Wyniki wyszukiwania dla "network-programming"

1 odpowiedź

Używanie sys.stdin w select.select w systemie Windows [duplikat]

2 odpowiedź

Czy WSAGetLastError () jest tylko aliasem GetLastError ()?

6 odpowiedzi

Dlaczego nieprawidłowe gniazdo zostało zdefiniowane jako ~ 0 w WinSock2.h (c ++)?

2 odpowiedź

Jak utworzyć wiele sieciowych przestrzeni nazw z pojedynczej instancji procesu

2 odpowiedź

Skanuj i podłączaj się do sieci Wi-Fi za pomocą Java

Potrzebujesz napisać klienta, który może skanować dostępne sieci WIFI i łączyć się z najbardziej znanymi przy użyciu Java. To może być klient pulpitu, który ...

1 odpowiedź

Jak zainicjować połączenie ssl przy użyciu SSLv2

1 odpowiedź

Jak obsługiwać IPv4 i IPv6 na Javie

6 odpowiedzi

Jaka jest różnica między read () i recv () i Between send () i write ()?

jaka jest różnica między read () i recv () oraz między send () i write () w programowaniu gniazdowym? wydajność i szybkość oraz inne zachowania.

2 odpowiedź

Tworzenie punktu IPEnd z nazwy hosta

Używam biblioteki innej firmy, która wymaga „IPEndPoint”. Ponieważ użytkownik może wprowadzić adres IP lub nazwę hosta, muszę utworzyć nazwę hosta na adres I...

2 odpowiedź

Pobierz wykorzystanie sieci procesowej