Wyniki wyszukiwania dla "httpurlconnection"

4 odpowiedź

HttpURLConnection nazwa pobranego pliku

Czy można pobrać nazwę pliku pobranego za pomocą HttpURLConnection?

2 odpowiedź

co zostało zrobione, gdy URL.openconnection ()?

3 odpowiedź

Jak czytać XML z adresu URL w Androidzie

3 odpowiedź

Jak wysłać PUT, DELETE HTTP request w HttpURLConnection w JAVA

1 odpowiedź

Dodawanie treści wywołania do POST za pomocą HttpURLConnection

Próbuję użyć HTTPURLConnection wykonać wywołanie metody POST do interfejsu API serwera. Wersja JSON treści mojego połączenia to:

6 odpowiedzi

Prosty kod Java: java.net.SocketException: Nieoczekiwany koniec pliku z serwera

Napisałem prosty kod w Javie, metoda powinna połączyć się z serwisem i zwrócić BufferedReader.

1 odpowiedź

Wykonywanie żądania PUT z danymi JSON przy użyciu HttpURLConnection nie działa

2 odpowiedź

Żądanie HTTP POST z JSON String w JAVA

1 odpowiedź

Jak zatrzymać połączenie HttpURLConnection na Androidzie

Używam AsyncTask do łączenia URLPath jak poniżej kodu.

2 odpowiedź

HttpUrlConnection z żądaniem postu i parametrem jako obiekt Json android