Wyniki wyszukiwania dla "basic-authentication"

1 odpowiedź

Testowanie podstawowego uwierzytelniania HTTP w Railsach 2.2+

2 odpowiedź

Jak uwierzytelnić się w Visual Studio Team Services za pomocą nowego podstawowego uwierzytelniania z usługi .Net Windows?

Próbuję uzyskać dostęphttps://visualstudio.com (formalnie znany jakohttps://tfs.visualstudio.com, http://www.tfspreview.com) z mojej usługi Windows napisanej...

1 odpowiedź

Podstawowe uwierzytelnianie CORS i HTTP

1 odpowiedź

Dlaczego nie może znaleźć mojego BasicAuthenticationModule?

Próbuję stworzyć własną implementację uwierzytelniania podstawowego.mam

3 odpowiedź

Jak utworzyć wywołanie JSONP za pomocą JQuery z uwierzytelnianiem podstawowym?

6 odpowiedzi

Uwierzytelnianie JAX-WS i BASIC, gdy nazwy użytkowników i hasła znajdują się w bazie danych

Jestem nowym użytkownikiem JAX-WS i jest coś, czego nie rozumiem.Dostępnych jest mnóstwo samouczków dotyczących konfigurowania zabezpieczeń JAX-WS, ale w wię...

3 odpowiedź

Nie można korzystać z podstawowego uwierzytelniania podczas obsługi plików statycznych za pomocą express

3 odpowiedź

Co to jest „dziedzina” w podstawowym uwierzytelnianiu

1 odpowiedź

Dlaczego mój serwer ignoruje nagłówki uwierzytelniania z żądania ajax?

Użyłem JavaScript:

4 odpowiedź

Jaka jest przyczyna i rozwiązanie SVN: Nie można uwierzytelnić na serwerze: odrzucono Podstawowe wyzwanie?

Jeśli przeszukasz sieć, zobaczysz to pytanie, ale nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Oto mój szczególny przypadek.Korzystam z wersji SVN klienta na komputerze...