Wyniki wyszukiwania dla "urlconnection"

1 odpowiedź

Nie można uzyskać certyfikatu serwera z witryny

Nie mogę uzyskać certyfikatu z mojej strony internetowej (ani innej witryny). Spróbowałem kilku rozwiązań

6 odpowiedzi

Połączenie z URL-em z apletu przy użyciu HttpClient Apache'a i użycie URLConnection JDK

2 odpowiedź

Java URLConnection - Kiedy muszę użyć metody connect ()?

Mam problem ze zrozumieniem znaczenia

1 odpowiedź

HttpURLConnection Androida zgłasza EOFException na żądania HEAD

Ten mały fragment kodu działa dobrze na maszynie JVM mojego komputera Mac. Niestety zawiesza się podczas wykonywania na Androidzie 4.2.

3 odpowiedź

Pliki listy FTP URLConnection

2 odpowiedź

Dlaczego URLConnection miałby przekroczyć limit czasu po 6 minutach zamiast 5 sekundach?

Kopiuję tę metodę dosłownie z mojej aplikacji, która nie jest jeszcze kompletna, ale próbuje dostarczyć mi stosu limitu czasu, jeśli sprawy nie idą gładko: