Wyniki wyszukiwania dla "asihttprequest"

3 odpowiedź

AFNetworking: Jak sprawdzić, czy odpowiedź korzysta z pamięci podręcznej, czy nie? 304 lub 200

Nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie, może za czymś tęsknię ...Kiedy pytam o adres URL, muszę wiedzieć, czy odpowiedź pochodzi z pamięci podręcznej, c...

1 odpowiedź

iOS: obsługa znaków Unicode żądania HTTP

2 odpowiedź

Przechowuj identyfikator użytkownika w pamięci IOS

1 odpowiedź

Korzystanie z niestandardowych metod żądania w systemie iOS5

4 odpowiedź

AFNetworking - Jak ustawić żądania ponownej próby w przypadku przekroczenia limitu czasu?

0 odpowiedzi

Limit czasu żądania ASIHTTPRequest

Pracuję nad tym problemem od dłuższego czasu i nie jestem pewien, jak dalej próbować go rozwiązać.Mam prosty ASIHTTPRequest. Kod jest opublikowany poniżej.Ap...