Wyniki wyszukiwania dla "kinect"

0 odpowiedzi

Ustaw ręcznie typ przesyłania USB dla urządzenia

Próbuję uruchomić Asus xtion na płycie ARM (Pandaboard) i już zainstalowałem i użyłem próbek (np. NiSimpleRead) dostarczonych przez openni. Aby te próbki był...

1 odpowiedź

Jak zainicjować wiele czujników OpenNI za pomocą OpenCV

Chciałbym użyć dwóch czujników Asus Xtion Pro z OpenCV (2.4.4) i nie wiem, jak zainicjować oba urządzenia.Mogę go zainicjować w ten sposób:

2 odpowiedź

Wyrównywanie przechwyconej głębi i obrazów rgb

Były poprzednie pytania (tutaj, tutaj itutaj) związane z moim pytaniem, jednak moje pytanie ma inny aspekt, którego nie widziałem w żadnym z wcześniej zadany...

1 odpowiedź

Jak zainstalować Openni w Windows i Visual Studio 2010?

Chciałbym użyć tego kodu do kinect z Kinect, ponieważ moje kodowanie jest w c ++ i zdaję sobie sprawę, że potrzebowałbym openni.

2 odpowiedź

Wyrównanie głębokości i ramek obrazu Kinect

4 odpowiedź

Wykrywanie użytkownika Kinect

Opracowuję aplikację Gdy czujnik kinect wykryje szkielet, nad którym może pracować osoba, jeśli inna osoba zbliży się do istniejącego użytkownika, wykryje dr...

2 odpowiedź

Zdarzenie przycisku przekazywania w Kinect SDK 1.7

Tworzę aplikację WPF przy użyciu Kinect SDK 1.7 i muszę policzyć, ile razy użytkownik przekazuje przycisk (nie naciskać, po prostu umieścić nad). Znalazłem t...

1 odpowiedź

Konwertowanie metod Kinect z wersji Beta 2 na wersję 1

Więc przekonwertowałem

3 odpowiedź

Śledzenie szkieletu bocznego Kinect

1 odpowiedź

Jak odczytać plik oni w Przetwarzaniu 2?