Wyniki wyszukiwania dla "vspackage"

4 odpowiedź

Błąd Visual Studio 2012: załadowanie pakietu „Pakiet Visual C ++” nie powiodło się

1 odpowiedź

Jak uzyskać szczegółowe informacje o wybranym elemencie w eksploratorze rozwiązań za pomocą pakietu vs

Próbuję utworzyć pakiet VS, w którym dodałem polecenie menu do menu kontekstowego, które otrzymujesz po kliknięciu prawym przyciskiem myszy elementu w eksplo...

1 odpowiedź

Jak uzyskać dostęp do metadanych kodu projektu?

W moim pakiecie VSP muszę zastąpić odniesienie do właściwości w kodzie jego rzeczywistą wartością. Na przykład

1 odpowiedź

Jak wykryć, czy Visual Studio IDE zamyka się przy użyciu VSPackage?

Piszę pakiet VS, w którym muszę przechowywać czas, w którym użytkownik uruchamia mój pakiet i kiedy użytkownik zamyka Visual Studio.Problem polega na tym, że...

3 odpowiedź

„Pakiet Visual Studio Integration Package” a „Dodatek Visual Studio”: jaka jest różnica?

2 odpowiedź

Metoda lub operacja nie zaimplementowano błąd podczas wiązania

1 odpowiedź

Jak uzyskać typ projektu Guid wybranego projektu w Eksploratorze rozwiązań przy użyciu pakietu VS

Stworzyłem prosty pakiet VS do dodawania nowego elementu w menu kontekstowym eksploratora rozwiązań. W tym celu muszę sprawdzić GUID projektu wybranego proje...

1 odpowiedź

jak uzyskać wybrany obiekt węzła połączenia w oknie VS Server Explorer DDEX

Dodałem kilka opcji węzła połączenia w eksploratorze serwera dla mojego rozszerzenia VS. Dla jednej z opcji menu, które dodałem, muszę uzyskać ciąg połączeni...