Wyniki wyszukiwania dla "connectivity"

2 odpowiedź

Wykrywanie ograniczonej łączności sieciowej w systemie Android?

3 odpowiedź

Android regularnie sprawdza połączenie internetowe

6 odpowiedzi

Jak sprawdzić nieograniczony dostęp do Internetu? (wykrywanie portalu w niewoli)

Muszę niezawodnie wykryć, czy urządzenie ma pełny dostęp do Internetu, tzn. Że użytkownik nie jest ograniczony dozmonopolizowany portal (nazywany równieżotoc...

3 odpowiedź

Android: sprawdź sieć i rzeczywistą łączność z Internetem

Poniżej znajduje się fragment kodu Androida, który działa dobrze, aby sprawdzić, czy sieć jest podłączona, czy nie.

5 odpowiedzi

Sprawdź programowo, czy mój komputer ma dostęp do Internetu, czy nie

3 odpowiedź

Jak sprawdzić, czy internet jest dostępny, czy nie, podczas uruchamiania aplikacji w systemie Android?

3 odpowiedź

Przechwytywanie zdarzenia zmiany stanu sieci

Próbuję uzyskać zdarzenia, gdy połączenie internetowe zostanie przywrócone po utracie połączenia. Jest to oprogramowanie do transmisji danych, które tworzę. ...

7 odpowiedzi

Android: Jak sprawdzić, czy serwer jest dostępny?

Opracowuję aplikację, która łączy się z serwerem. Do tej pory logowanie i transmisja danych działają prawidłowo, jeśli serwer jest dostępny. Problem pojawia ...

2 odpowiedź

Sprawdź sieć dostępną w systemie Android

1 odpowiedź

Android Bluetooth Serial RFCOMM niska prędkość transmisji / powolna transmisja

Pracuję nadAndroid Bluetooth projekt wysyłania i odbierania danych z niestandardowego sprzętu. użyłemPróbka czatu Bluetooth w SDK jako podstawa.Zdałem sobie ...