Wyniki wyszukiwania dla ".net"

3 odpowiedź

Utwórz instancję klasy w zespole z nazwy łańcucha

Nie jestem pewien, czy jest to możliwe i jestem całkiem nowy w używaniu złożeń w C # .NET.To, co chciałbym zrobić, to utworzyć instancję klasy po podaniu naz...

7 odpowiedzi

Jak powstrzymać walidację, gdy nic nie jest wprowadzane

Używam powiązania danych WPF z obiektami, które implementująIDataErrorInfo berło. Ogólnie mój kod wygląda tak:Podmiot gospodarczy:

3 odpowiedź

Jak utworzyć narzędzie SerializationBinder dla formatu binarnego, które obsługuje przenoszenie typów z jednego zespołu i przestrzeni nazw do innego

Kontekst jest następującyChcę zmienić kod, przenosząc go do różnych projektówCzęść tego kodu składa się z serializowalnych DTO, które są używane do wysyłania...

8 odpowiedzi

IDisposable, Finalizers i definicja niezarządzanego zasobu

4 odpowiedź

Potrzebujesz pomocy w debugowaniu kodu vb6 używanego w aplikacji .net

6 odpowiedzi

EventLog.CreateEventSource nie tworzy niestandardowego dziennika

24 odpowiedź

Błąd Gmaila: serwer SMTP wymaga bezpiecznego połączenia lub klient nie został uwierzytelniony. Odpowiedź serwera: 5.5.1 Wymagane uwierzytelnienie

10 odpowiedzi

Jak porównać znaki Unicode, które „wyglądają podobnie”?

2 odpowiedź

System.Net.CertificatePolicy do ServerCertificateValidationCallback Zaakceptuj wszystkie zasady certyfikatów

9 odpowiedzi

Zapętl wszystkie zasoby w pliku .resx