Wyniki wyszukiwania dla "batch-file"

3 odpowiedź

Odpowiednik .bat w mac os

Obecnie używam a

7 odpowiedzi

Wykonaj polecenie wsadowe systemu Windows z Jenkinsa, ale działa poprawnie w cmd.exe

Próbuję uruchomić to polecenie w jenkins po MSbuild

2 odpowiedź

Jak uzyskać najnowszy plik za pomocą skryptu wsadowego w systemie Windows

Mam listę plików zip z dołączoną datą i godziną

6 odpowiedzi

Parse plik XML z partią okien

Jak mogę wyodrębnić STRING jak „US_NY” między tagami

2 odpowiedź

Policz aktywne sesje w aplikacji J2EE wdrożonej na JBoss 3.2.1

1 odpowiedź

Przeciąganie i upuszczanie pliku do pliku .sh

Mam dość dużo wiedzy z Batch. Próbuję przenieść skrypt wsadowy do systemu Mac / UNIX, ale mój plik wsadowy ma do niego przeciągnij i upuść. Dzięki niezliczon...

7 odpowiedzi

Jak pobrać wersję pliku z pliku wsadowego w systemie Windows Vista?

6 odpowiedzi

Uruchom plik wsadowy w nowym oknie z partii?

7 odpowiedzi

Jak używać struktury if - else w pliku wsadowym?

2 odpowiedź

Konwertuj skrypt PowerShell na format nieczytelny