Wyniki wyszukiwania dla "batch-file"

2 odpowiedź

Sprawdzanie, czy folder istnieje za pomocą pliku .bat [zamknięte]

Chciałbym móc sprawdzić, czy istnieje określony folder (FolderA), a jeśli tak, aby wyświetlić komunikat, a następnie plik wsadowy, który ma zostać zamknięty....

8 odpowiedzi

Okno dialogowe wyboru plików / folderów ze skryptu wsadowego systemu Windows

Zwykle proszenie użytkownika o podanie nazwy pliku do skryptu wsadowego jest chaotyczną sprawą, która nie wymaga pisowni, cytatów wokół ścieżek ze spacjami i...

3 odpowiedź

Budowanie aplikacji Windows 8 Phone na linii poleceń

Obecnie przenoszę istniejącą platformę wieloplatformową na Windows Phone 8.Proces budowy jest w pełni zautomatyzowany i korzystamy z solidnego systemu CI.Mog...

1 odpowiedź

Plik wsadowy „dla” pętli - wiele linii

Dlaczego poniższe linie działają w pliku wsadowym?

2 odpowiedź

Uruchamianie R w trybie wsadowym w systemie Linux: problemy z wydrukiem

2 odpowiedź

Używanie plików wsadowych wiersza poleceń do przenoszenia i automatycznej zmiany nazw duplikatów plików

Oto co mam: Stworzyłem mały plik wsadowy, aby zapisać wyniki testu ping do pliku tekstowego. Chcę uruchomić plik wsadowy i automatycznie przenieść dziennik w...

3 odpowiedź

Wildcard do pobierania plików według dokładnego rozszerzenia

5 odpowiedzi

Plik wsadowy Pomiń plik, jeśli nazwa zawiera

3 odpowiedź

Jak zachować wartość zmiennej poza skryptem wsadowym Windows, który korzysta z trybu „opóźnionego rozszerzenia lokalnego”?

Kontekst: Muszę wywołać skrypt wsadowy systemu Windows, który zaktualizowałby mój

9 odpowiedzi

Co oznacza% ~ d0 w pliku wsadowym systemu Windows?

Patrzę na plik wsadowy, który definiuje następujące zmienne: