Wyniki wyszukiwania dla "git"

1 odpowiedź

Jak wyświetlić dziennik git z nazwą oddziału

próbuję

9 odpowiedzi

Nie można znaleźć polecenia git i nie można znaleźć agenta ssh

Byłem dziś na GitHub i zdałem sobie sprawę, że jestem za aktualizacjami z repo. Starałem sięsprowadzać aktualizacje, ale od początku nie powiodło się. Otrzym...

4 odpowiedź

Jak wykluczyć gałąź git z budowania w Jenkins

7 odpowiedzi

Autor nie został zdefiniowany podczas importowania repozytorium SVN do Git

Próbuję zaimportować nasze repozytorium SVN do Git. Kiedy uruchomię jedno z tych poleceń:

5 odpowiedzi

Jak mogę korzystać z git rebase bez konieczności wymuszonego wypychania?

Próbując osiągnąć git nirvana, spędzam dzień ucząc się, jak wykorzystać rebase w sytuacjach, w których obecnie się łączę.Podczas uruchamiania tego, co uważam...

4 odpowiedź

Jak mogę powiązać lokalny niewersjonowany kod z git remote repository?

Muszę powiązać czysty niewersjonowany kod z istniejącym zdalnym repozytorium git.Wyjaśniam lepiej moją sytuację. Mój projekt jest przenoszony z svn do git. M...

2 odpowiedź

Jak ustawić receive.denyNonFastForwards w repozytorium w GitHub

11 odpowiedzi

Jak mogę sprawić, by git zaakceptował certyfikat z podpisem własnym?

2 odpowiedź

Jak używać kamieni milowych w Ticgit?

7 odpowiedzi

Konfiguracja serwera git z interfejsem WWW?

Ponieważ nasza firma nigdy nie pozwoliłaby osobie trzeciej, takiej jak github, nigdzie w pobliżu naszego kodu źródłowego, czy ktoś wie o jakimkolwiek oprogra...