Wyniki wyszukiwania dla "git"

2 odpowiedź

Git - wielu użytkowników używających tego samego katalogu roboczego: problemy z uprawnieniami w metaplikach .git

Problem: gdy wielu użytkowników ma dostęp do tego samego katalogu roboczego, w metadanych mogą wystąpić problemy z uprawnieniami, jeśli takie istnieją

1 odpowiedź

praca z git na nie połączonych komputerach

Czasami pracuję w projektach, w których wykonuję prace rozwojowe na dwóch komputerach, które nie są połączone.Typowym przykładem jest tworzenie raportów w BI...

2 odpowiedź

Jak mogę zainstalować z podkatalogu git za pomocą pip?

2 odpowiedź

Jak powstaje „nie coś, co możemy połączyć”?

To jest dla mnie nowy. Jestem dość doświadczonym użytkownikiem gita i właśnie dodałem pilota do repozytorium, które było rozwidlone z mojego, pobierałem aktu...

1 odpowiedź

Użyj widelca / gałęzi GIT

1 odpowiedź

podświetlanie składni vima dla komunikatów git commit - niestandardowy komentarz

Jak wspomnianow tej odpowiedzi, ponieważ Git 1.8.2 możesz użyć

30 odpowiedzi

git: fatal: Nie można odczytać ze zdalnego repozytorium

1 odpowiedź

Git Peer to Peer sharing - fatal: read error: Niepoprawny argument

W Git próbowałem współdzielić peer to peer w mojej sieci lokalnej, ale zakończył się błędem „fatal: read error: Invalid argument”.Podążyłem za poniższymi kro...

1 odpowiedź

Pokaż nieśledzone pliki w JetBrains intellij dla git

Używam JetBrains IntelliJ. Czy istnieje możliwość pokazania nieśledzonych plików w podsumowaniu git przed zatwierdzeniem (VCS -> Git -> Commit File ......

9 odpowiedzi

błąd git: nie można połączyć się z hostem podczas uzyskiwania dostępu