Wyniki wyszukiwania dla "vbscript"

2 odpowiedź

Jak odczytać plik po wierszu w skrypcie VB?

Mam następujące informacje, aby odczytać plik po wierszu:

8 odpowiedzi

Jakieś dobre biblioteki do analizowania JSON w Classic ASP? [Zamknięte]

1 odpowiedź

Autofiltrowanie kolumn Excela przy użyciu VBScript

Załóżmy, że mam matrycę jak poniżej:

1 odpowiedź

Aktualizacja bazy danych z csv przy użyciu ado i vbscript bez pętli zestawu rekordów?

2 odpowiedź

Jak rozpoznać przycisk OK i Anuluj w polu wejściowym

Cześć Cześć. Muszę napisać kod, w którym, jeśli użytkownik kliknie, wprowadzi coś w polu wprowadzania, powinien przejść dalej. Jeśli nie wprowadzi żadnej war...

5 odpowiedzi

Uruchom makro Excela na wielu plikach

Mam makro programu Excel zapisane w pustym skoroszycie i wielu skoroszytach danych. Obecnie otwieram plik makra i każdy plik danych osobno, uruchamiając makro na każdym z nich za pomocą skrótu klawiaturowego. Czy istnieje sposób na ...

1 odpowiedź

Jaki jest sens / zastosowanie LBound w VBScript?

1 odpowiedź

Nie można przenieść dużej liczby wierszy .csv do programu Excel 2007

Używam poniższego fragmentu kodu VBScript, aby przenieść godzinny spadek csv do pliku Excel. Działa tak jak w zegarku, ale ostatnio .csv przekroczył ogranicz...

1 odpowiedź

Jak zmienić uprawnienia do folderów dla bieżącego użytkownika przy użyciu poświadczeń administratora?

Ok, więc szukam od jakiegoś czasu i tytuł wyjaśnia, co chcę zrobić. Ponadto nie ma problemu z zakodowaniem poświadczeń administratora w kodzie.Początkowo nap...

3 odpowiedź

VBScript - Używanie obsługi błędów