Wyniki wyszukiwania dla "windows-7"

5 odpowiedzi

Perl Apache: skrypt Perla wyświetlany jako zwykły tekst

Podczas konfiguracji za pomocą

3 odpowiedź

Jak ustawić monitor w trybie gotowości i nie pozwolić mu się obudzić

2 odpowiedź

Konfiguracja Hadoop w systemie Windows przez Cygwin

Próbuję skonfigurować Hadoop na moim komputerze z systemem Windows 7. Jestem w stanie uruchomić węzeł nazw i inne usługi, ale ponieważ używam przykładu dosta...

2 odpowiedź

Jak dodać listy szybkiego dostępu do systemu Windows 7 do aplikacji

1 odpowiedź

Jaka jest lokalizacja polecenia setx w systemie Windows 7?

Przypadkowo usunąłem zmienną Path w systemie Windows. Ale mam jego kopię zapisaną w pliku tekstowym. Nie mogę modyfikować zmiennej Path z Start-> Komputer...

2 odpowiedź

Symlink stworzony z mklink nie działa z IIS7.5 - Windows 7

Tak więc w moim katalogu głównym IIS (c: etpub wwwroot) Stworzyłem dowiązanie symboliczne do dysku sieciowego, używając:mdlink / D truthuniversal „U: Prawda ...

7 odpowiedzi

Jak usunąć plik wsadowy?

Czy możliwe jest usunięcie pliku wsadowego?Próbowałem sprawić, aby wykonał inny plik, aby go usunąć, ale to nie zadziałało, czy ktoś wie, jak to zrobić. Plik...

4 odpowiedź

Git wykonuje bardzo powolne zatwierdzanie w udziale Samby. Co mogę zrobić, aby przyspieszyć?

Używam repozytorium git na zdalnym serwerze. Mam skonfigurowany udział samby na zdalnym serwerze, dzięki czemu mogę zapisać mój kod tam zamiast na moim lokal...

2 odpowiedź

Tworzenie niestandardowego protokołu (Windows 7)

Próbowałem utworzyć niestandardowy protokół (plik_otwarty: //), aby otworzyć lokalne pliki za pomocą przeglądarki. Stworzyłem następujące klucze rejestracyjne:

3 odpowiedź

Monit git-credential-winstore nie działa z samo-hostowanymi repozytoriami