Wyniki wyszukiwania dla "ldap"

1 odpowiedź

Konfiguracja Ldap na xammp

4 odpowiedź

LDAP: Jak zwrócić więcej niż 1000 wyników (java)

Korzystam z zestawu LDAP SDK z tej witryny:https://www.unboundid.com/products/ldap-sdk/ . Chciałbym wykonać operację wyszukiwania, która zwraca wiele wpisów....

3 odpowiedź

konfigurowanie uwierzytelniania gitlab LDAP bez specjalnego użytkownika gitlab

Chcę skonfigurować Gitlab z LDAP naszej firmy jako wersję demonstracyjną. Ale niestety muszę wprowadzić hasło administratora w gitlab.yml, aby uzyskać dostęp...

3 odpowiedź

Java LDAP - Dodaj grupę do problemu użytkownika - Kod błędu 53 - WILL_NOT_PERFORM [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Przyłącz użytkownika Ldap do grupy za pomocą Java [/questions/11329229/associate-ldap-user-to-a-group-with-java] 4 odpowiedzi Próbuję dodać użytkownika do usługi Active Directory. Mieć na myśli Używanie ...

7 odpowiedzi

Uruchamianie Apache DS wbudowanego w moją aplikację

Próbuję uruchomić osadzoną aplikację ApacheDS w mojej aplikacji. Po przeczytaniuhttp://directory.apache.org/apacheds/1.5/41-embedding-apacheds-into-an-applic...

2 odpowiedź

Błąd operacji LDAP

7 odpowiedzi

Uwierzytelnianie SonarQube LDAP wydaje się ładować, ale nie zezwala na logowanie przez użytkownika domeny

2 odpowiedź

MVC 4 SImpleMembership z LDAP

Chcę wypróbować za pomocą simpleMembership, ale podłączyć go do naszego LDAP. Nie widziałem niczego online na ten temat, tylko za pomocą SQL. Czy ktoś wie, c...

1 odpowiedź

Starsza aplikacja z uwierzytelnianiem JDBC i JNDI REALM

Moja aplikacja korzysta obecnie z uwierzytelniania obszaru JDBC. Ostatnie potrzeby zmusiły nas do zastanowienia się nad uwierzytelnieniem LDAP. Zastanawiamy ...

2 odpowiedź

javax.naming.InvalidNameException: [LDAP: kod błędu 34 - nieprawidłowa DN]

Jestem studentem szkoły wyższej. Teraz robię projekt, który musi korzystać z połączenia LDAP, aby uwierzytelnić nazwę użytkownika i hasło użytkownika w proce...