Wyniki wyszukiwania dla "mercurial"

2 odpowiedź

Jak wykonać aktualizację hg lub sklonować w jednym wierszu basha?

2 odpowiedź

Oddziały Mercurial z inną bazą kodu [zamknięte]

Walczę z wymyśleniem dobrej metody obsługi przepływu pracy za pomocą Mercurial. Przeczytałem wiele powiązanych pytań tutaj na temat SO i innych miejsc, ale n...

7 odpowiedzi

Czy mogę sklonować część repozytorium Mercurial?

1 odpowiedź

PyCharm: wersja .idea folder przy jednoczesnym zachowaniu różnych interpretatorów dla programistów

Używamy PyCharm jako Python IDE dla projektu. Programiści używają innego rodzaju konfiguracji systemu operacyjnego, np. Ścieżka pythona nie jest taka sama dl...

1 odpowiedź

Hg-git przestał działać dla wielu oddziałów

5 odpowiedzi

Czy Mercurial może być stworzony, aby zachować uprawnienia do plików?

2 odpowiedź

Jak edytować niepoprawny komunikat zatwierdzenia w TortoiseHG Mercurial?

2 odpowiedź

Pchanie do zdalnego repozytorium po scaleniu „tworzy nowe zdalne głowice” - czy to źle?

2 odpowiedź

Wady i zalety różnych modeli rozgałęzień w DVCS

Wielka Trójka rozproszonej kontroli wersji (Git, Bazaar i Mercurial) traktuje rozgałęzienia całkiem inaczej. Na przykład w Bazaar oddziały są oddzielnymi rep...

3 odpowiedź

Jak mercurial, jak zastosować odwrotną łatkę do konkretnego pliku?

Związany zMercurial: Scalanie jednego pliku między gałęziami w jednym repo , Próbuję wykonać operację wycofania na pojedynczym pliku, nawet jeśli ten plik by...