Wyniki wyszukiwania dla "postgresql"

9 odpowiedzi

Niesławny java.sql.SQLException: Nie znaleziono odpowiedniego sterownika

Próbuję dodać JSP z włączoną bazą danych do istniejącej aplikacji Tomcat 5.5 (GeoServer 2.0.0, jeśli to pomaga).Sama aplikacja dobrze komunikuje się z Postgr...

6 odpowiedzi

Wstaw tekst z pojedynczymi cudzysłowami w PostgreSQL

2 odpowiedź

Agregacja (x, y) współrzędnych chmur punktów w PostgreSQL

Mam tabelę bazy danych PostgreSQL o następującej uproszczonej strukturze:Identyfikator urządzenia varcharPos_X (int)Pos_Y (int)Zasadniczo ta tabela zawiera w...

1 odpowiedź

sqlalchemy: alembic bulk insert nie powiedzie się: obiekt „str” nie ma atrybutu „_autoincrement_column”

2 odpowiedź

Kopiuj zestawy danych z relacją n: m

Chciałbym użyć pojedynczej instrukcji SQL

2 odpowiedź

Tablica z UserType w Hibernate i PostgreSQL -> MappingException

Usiłuję napisać klasę implementującą UserType do obsługi tablic w Hibernate / JPA. Użyłem następujących postówmapowanie tablicy postgres za pomocą hibernacji...

1 odpowiedź

Oddaj teraz typ varchar

Chciałbym zmienić konkretną kolumnę w mojej bazie PostgreSQL z

1 odpowiedź

Uruchomienie Postgresql nie powiodło się

14 odpowiedzi

Adapter Postgresql (pg): nie można połączyć się z serwerem

Otrzymuję ten błąd za każdym razem, gdy uruchamiam aplikację Rails (Itnie można połączyć się z moim lokalnym Postgresql)

1 odpowiedź

Połącz dwa zapytania SELECT w PostgreSQL

Chciałbym połączyć dwa wybrane zapytania z