Wyniki wyszukiwania dla "sql"

3 odpowiedź

PHP / MSSQL - Filtrowanie z danych wprowadzanych przez użytkownika (HTML)

Otrzymałem to zadanie, aby włączyć jakiś rodzaj filtrowania do mojego bieżącego zapytania SQL za pomocą danych wejściowych użytkownika. Zasadniczo szukam opc...

2 odpowiedź

Pobierz rekordy z jednej tabeli, w której nie ma rekordu w innej

6 odpowiedzi

Włączanie i wyłączanie Tożsamości w serwerze SQL

Chcę ustawić właściwość Is Identity kolumny na wyłączoną i po wstawieniu jawnej wartości, ustawiając ją ponownie. Napisałem to zapytanie:

2 odpowiedź

Zezwól na wartość null w unikalnej kolumnie

2 odpowiedź

Maksymalna wartość Mysql z 3 różnych kolumn

Czy istnieje sposób na znalezienie maksymalnej wartości 3 różnych kolumn? Próbuję znaleźć rekordy z dowolną z 3 kolumn o wartości wyższej niż określona warto...

3 odpowiedź

selectionArgs w SQLiteQueryBuilder nie działa z wartościami całkowitymi w kolumnach

Próbuję wybrać niektóre dane z bazy danych i mam do tego dwa plasterki kodu:

4 odpowiedź

UPDATE z ORDER BY

Potrzebujesz „związać”

2 odpowiedź

Co robi słowo kluczowe CONSTRAINT w tej instrukcji CREATE TABLE

Uczę się używać sqlite3 z pythonem. Przykład w podręczniku, który obserwuję, to baza danych, w której każdy rekord kraju ma region, kraj i ludność.Książka mó...

4 odpowiedź

Zapytanie SQL z instrukcją count i case

Muszę dowiedzieć się, ile osób złożyło (fil_dt) swoje zeznanie podatkowe w ciągu 60 dni, 120 dni, w ciągu 180 dni, ponad 180 dni od daty zakończenia okresu r...

5 odpowiedzi

Kiedy aktualizowany jest znacznik czasu (auto)?

Jeśli mam kolumnę w tabeli typu