Wyniki wyszukiwania dla "oracle"

15 odpowiedzi

Łącze Get Start nie działa w serwerze oracle 11g

Zacząłem używać serwera bazy danych Oracle w 64-bitowym systemie operacyjnym Windows 7 i napotkałem następujący błąd.

3 odpowiedź

Znajdowanie sekwencji i wyzwalaczy związanych z tabelą Oracle

Użyłem tego zapytania do pobrania listy sekwencji należących do użytkownika bazy danych Oracle:

1 odpowiedź

Co dzieje się z zależnymi wyzwalaczami po upuszczeniu tabeli?

4 odpowiedź

Kolejność instrukcji SQL Select bez klauzuli Order By

Jak wiem, z teorii relacyjnej bazy danych: a

5 odpowiedzi

Uzyskaj zestaw wyników z procedury przechowywanej w wyroczni

Pracuję nad konwersją procedury składowanej z serwera SQL na Oracle. Ta procedura przechowywana zapewnia bezpośredni zestaw wyników. Mam na myśli to, że jeśl...

6 odpowiedzi

OracleCommand SQL Parameters Binding

Mam problem z powiązaniem poniższego parametru. Połączenie działa, ponieważ przetestowałem go bez użycia parametrów. Jednak wartość zapytania przed wykonanie...

3 odpowiedź

Najlepsze praktyki: .NET: Jak przywrócić PK do bazy danych Oracle?

3 odpowiedź

jak wybrać tylko wiersz z maksymalną sekwencją bez użycia podzapytania?

Próbuję wybrać tylko wiersz z najwyższym seq dla każdego identyfikatora

6 odpowiedzi

kwerenda usuwania oracle trwa zbyt długo

Mam takie zapytanie

5 odpowiedzi

Oracle kopiuje dane do innej tabeli

W Oracle kopiuję dane z kopii zapasowej do nowej tabeli, to nie działa.jaka jest poprawna składnia?Dzięki