Wyniki wyszukiwania dla "base-conversion"

6 odpowiedzi

PHP - Jak base_convert () do bazy 62

1 odpowiedź

Konwersja bardzo dużej liczby z ciągu dziesiętnego na reprezentację binarną? [Zamknięte]

5 odpowiedzi

Jak drukować liczby szesnastkowe w PHP lub Java

1 odpowiedź

Obliczanie racji czynnikowej permutacji (N wybierz K)

Ostatnio dowiedziałem się oCNS iFNSi ponieważ wyglądają dla mnie tak elegancko, postanowiłem spróbować i zaimplementować metody generowania kombinacji i perm...

2 odpowiedź

Baza 10 do bazy n konwersje [zamknięte]

Próbuję napisać program C ++, który wykonuje konwersje bazowe.Chcę przekonwertować liczbę dziesiętną na wszystkie inne podstawy liczby całkowitej od 2 do 20....

3 odpowiedź

Konwersja bazy liczb

Czy istnieje funkcja platformy, która wykona następujące czynności?