Wyniki wyszukiwania dla "sql-server"

7 odpowiedzi

Wydajność tabeli vs tabeli

Co jest szybsze w przypadku milionów rekordów: Stały stółlub Tabele Temp?Muszę go używać tylko do 15 milionów rekordów. Po zakończeniu przetwarzania usuwamy ...

1 odpowiedź

ANSI SQL wersja SELECT TOP 1

Czy istnieje wersja SQL SERVER zgodna z ANSI SQL

1 odpowiedź

Ustaw domyślne wstępne pobieranie wierszy w SQL Server za pomocą sterownika JDBC

Mam aplikację, w której chcę zdefiniować domyślną liczbę wierszy do pobrania wstępnego dla połączenia, używając zarówno sterowników Oracle, jak i SQL Server....

1 odpowiedź

Wydajność SqlBulkCopy

Pracuję nad zwiększeniem wydajności ładunków masowych; 100 milionów rekordów + dziennie.Przeniosłem to, aby użyć

2 odpowiedź

Serwer SQL przy użyciu funkcji unpivot [zamknięte]

Jak uzyskać następujące dane wyjściowe za pomocą SQL?

4 odpowiedź

konwertuj funkcję ms-access last () na serwer sql 2008

2 odpowiedź

SQL 'stuff' i 'FOR XML PATH' generujące dziwne symbole

Mam następujące zapytanie wewnątrz większej instrukcji Select w SQL Server:

6 odpowiedzi

Bulk DELETE na SQL Server 2008 (Czy istnieje coś takiego jak Bulk Copy (bcp) do usuwania danych?)

1 odpowiedź

TSQL PIVOT WIELU KOLUMN

2 odpowiedź

jaka jest poprawna składnia do tworzenia wyzwalacza bazy danych dla wstawiania, modyfikowania i usuwania

Mam coś, co wydaje się być podstawowym scenariuszem wyzwalacza db w serwerze SQL i mam problem.mam stółUżytkownicy (id, imię, telefon, itp.) i mam tabeleUżyt...