Wyniki wyszukiwania dla "sql-server"

4 odpowiedź

Jak wyeksportować pole obrazu do pliku?

Używam Microsoft SQL Server Management Studio do łączenia się z bazą danych. W nim mam tabelę, której jedną kolumną jest kolumna obrazu zawierająca dane plik...

3 odpowiedź

Jak wykonać SUM () wewnątrz instrukcji case w serwerze SQL

Chcę dodać obliczenia wewnątrz instrukcji case, aby dynamicznie utworzyć zawartość nowej kolumny, ale otrzymuję błąd:Kolumna „Test1.qrank” jest niepoprawna n...

1 odpowiedź

SSIS - wartość nie może zostać przekonwertowana z powodu potencjalnej utraty danych

3 odpowiedź

Struktura tabeli SQL Server do przechowywania dużej liczby obrazów

2 odpowiedź

Dlaczego indeksowanie pełnotekstowe SQL nie zwraca wyników dla słów zawierających #?

Na przykład moje zapytanie jest podobne do następującego przy użyciu SQL Server 2005:

4 odpowiedź

Jak mogę utworzyć żądanie HTTP z serwera SQL?

Chciałem wysłać żądanie HTTP z serwera SQL do serwera Tomcat. Zainstalowałem aplikację SQL Server 2012 express i non .NET na serwerze Tomcat. Przez to przesz...

3 odpowiedź

Unikalne pola zakresu dat w SQL Server 2008

Mam tabelę, która składa się między innymi z dwóch pól o nazwach StartTime i EndTime. Oba są polami CZASU.Chcę dodać ograniczenie uniemożliwiające wstawianie...

2 odpowiedź

Typy danych tekstowych, tekstowych i obrazkowych> nie mogą być porównywane ani sortowane, z wyjątkiem używania operatora IS NULL lub LIKE>

4 odpowiedź

Czy istnieje jakiś sposób na DISTINCT lub grupowanie przez tekst (lub ntext) w SQL Server 2005?

2 odpowiedź

Używanie kursora z CTE

Potrzebuję kursora dla poniższego zapytania, abym mógł przejść do pobierania / aktualizacji / wstawiania innych danych. Czy ktoś może mi z tym pomóc?