Wyniki wyszukiwania dla "heroku"

5 odpowiedzi

heroku otwarte - nie określono aplikacji

16 odpowiedzi

Heroku NIE kompiluje plików w potokach zasobów w Railsach 4

Wszystko idzie dobrze na lokalnym komputerze z potokiem zasobów w Rails 4 i Ruby 2.0. Ale podczas wdrażania do Heroku pokazano, że:

5 odpowiedzi

Konsola szyn Heroku już się nie uruchamia

Mam problem z uruchomieniem konsoli szyny w heroku (stos cedrowy). Każde z następujących poleceń: konsola do uruchamiania heroku, konsola do railsów na Herok...

2 odpowiedź

Czy UUID jako klucz podstawowy w PostgreSQL daje złą wydajność indeksu?

Stworzyłem aplikację w Railsach na Heroku, używając bazy danych PostgreSQL.Ma kilka tabel zaprojektowanych w celu umożliwienia synchronizacji z urządzeniami ...

1 odpowiedź

jak uruchomić fantomy na heroku?

2 odpowiedź

Jak wysyłać e-maile na Heroku za pomocą PHP?

Stworzyłem aplikację PHP i wdrożyłem ją za pomocą Heroku. W aplikacji mam formularz kontaktowy do wysyłania wiadomości e-mail na moje konto Gmail. Aby to zai...

1 odpowiedź

Railsy: zapełnij bazę danych Heroku danymi data.sqlite3

Nie pytałbym o to, gdyby moja osobliwa sprawa została już udzielona na tym forum, więc proszę o wybaczenie.Mam aplikację railsową, która używa bazy danych sq...

4 odpowiedź

szyny 4 umożliwiają szynom obsługę statycznych zasobów: czy jest poprawny? (na heroku)

Środowisko: herokuSzyny: 4Ruby: 2Rozmieściliśmy aplikację na Heroku i wyglądało na to, że nic w folderze publicznym nie było dostępne (nie widziałem pliku st...

3 odpowiedź

Dodawanie środowiska pomostowego do przepływu pracy [zamknięte]

4 odpowiedź

Heroku Postgres - zakończ zawieszone zapytanie (bezczynność w transakcji)

Używam Heroku z opcją Crane Postgres i uruchamiałem kwerendę w bazie danych z mojej lokalnej maszyny, gdy mój lokalny komputer uległ awarii. Jeśli ucieknę