Wyniki wyszukiwania dla "full-text-search"

2 odpowiedź

Jak przeszukiwać pola z symbolem wieloznacznym i spacjami w wyszukiwaniu hibernacyjnym

Mam pole wyszukiwania, które wykonuje wyszukiwanie w polu tytułu w oparciu o dane wejściowe, więc użytkownik polecił wszystkie dostępne tytuły zaczynając od ...

3 odpowiedź

Jak zsynchronizować i zoptymalizować indeks Oracle Text?

Chcemy użyć a

1 odpowiedź

Wyszukiwanie pełnotekstowe MySQL i SOUNDEX

Usiłuję zaimplementować wyszukiwanie imienia i nazwiska przy użyciu wyszukiwania pełnotekstowego i SOUNDEX (w przypadku, gdy nazwa jest błędnie napisana).Pró...

1 odpowiedź

Podstawowe ustawienia dla Multisearch w pg_search i Rails 3.2.3

To jest moje pierwsze pytanie tutaj, po wielu miesiącach czai się i absorbowania. Mam nadzieję, że zrobię to poprawnie.Próbowałem uzyskać funkcjonalność mult...

1 odpowiedź

Solr: Wyszukiwanie fraz, gdy indeksowana fraza jest krótsza niż zapytanie

2 odpowiedź

Jak zaimplementować wyszukiwanie Lucene .Net w sieci web Azure

1 odpowiedź

Wyszukiwanie pełnotekstowe MySql w PHP za pomocą łańcuchów zawierających słowa kluczowe

8 odpowiedzi

Wyszukiwanie pełnotekstowe z InnoDB

Zajmuję się tworzeniem wysokowydajnej aplikacji internetowej, której częścią jest baza danych MySQL wpisów dyskusyjnych, które będą musiały płynnie rosnąć do...

1 odpowiedź

Pobieranie najczęściej używanych słów kluczowych z kolumny tsvector

Rozważam dodanie kolumny tsvector do istniejącej tabeli, która będzie zawierać możliwe terminy wyszukiwania dla wielu kolumn w tej samej tabeli (np. Kolumna ...

4 odpowiedź

Wyszukiwanie tekstowe MongoDB ORAZ wiele słów wyszukiwania

Mam indeks na tablicy „klucze”, którego używam, aby zapewnić pełną funkcjonalność tekstu dla mojej aplikacji.Wraz z wydaniem 2.4.3 chciałbym użyć typu indeks...