Rails: Szybszy sposób na aktualizację wielu rekordów

W naszej aplikacji Rails 3.2.13 (Ruby 2.0.0 + Postgres na Heroku) często odbieramy dużą ilość danych Zamówienia z API, a następnie musimy zaktualizować lub utworzyć każde zamówienie w naszej bazie danych, jak również wspomnienia. Jedno zamówienie tworzy / aktualizuje się samo i około. 10-15 obiektów stowarzyszonych i importujemy do 500 zamówień na raz.

Poniższy kod działa, ale problem polega na tym, że wcale nie jest wydajny pod względem szybkości. Tworzenie / aktualizowanie 500 rekordów zajmuje ok. 1 minuta i generuje 6500+ zapytań db!

def add_details(shop, shopify_orders)
 shopify_orders.each do |shopify_order|
  order = Order.where(:order_id => shopify_order.id.to_s, :shop_id => shop.id).first_or_create
  order.update_details(order,shopify_order,shop) #This calls update_attributes for the Order
  ShippingLine.add_details(order, shopify_order.shipping_lines)
  LineItem.add_details(order, shopify_order.line_items)
  Taxline.add_details(order, shopify_order.tax_lines)
  Fulfillment.add_details(order, shopify_order.fulfillments)
  Note.add_details(order, shopify_order.note_attributes)
  Discount.add_details(order, shopify_order.discount_codes)
  billing_address = shopify_order.billing_address rescue nil
  if !billing_address.blank?
   BillingAddress.add_details(order, billing_address)
  end
  shipping_address = shopify_order.shipping_address rescue nil
  if !shipping_address.blank?
   ShippingAddress.add_details(order, shipping_address)
  end
  payment_details = shopify_order.payment_details rescue nil
  if !payment_details.blank?
   PaymentDetail.add_details(order, payment_details)
  end
 end
end

 def update_details(order,shopify_order,shop)
  order.update_attributes(
   :order_name => shopify_order.name,
   :order_created_at => shopify_order.created_at,
   :order_updated_at => shopify_order.updated_at,
   :status => Order.get_status(shopify_order),
   :payment_status => shopify_order.financial_status,
   :fulfillment_status => Order.get_fulfillment_status(shopify_order),
   :payment_method => shopify_order.processing_method,
   :gateway => shopify_order.gateway,
   :currency => shopify_order.currency,
   :subtotal_price => shopify_order.subtotal_price,
   :subtotal_tax => shopify_order.total_tax,
   :total_discounts => shopify_order.total_discounts,
   :total_line_items_price => shopify_order.total_line_items_price,
   :total_price => shopify_order.total_price,
   :total_tax => shopify_order.total_tax,
   :total_weight => shopify_order.total_weight,
   :taxes_included => shopify_order.taxes_included,
   :shop_id => shop.id,
   :email => shopify_order.email,
   :order_note => shopify_order.note
  )
 end

Tak więc, jak widzisz, przechodzimy przez każde zamówienie, sprawdzając, czy istnieje, czy nie (następnie ładuje się istniejące Zamówienie lub tworzy nowe Zamówienie), a następnie wywołuje update_attributes, aby przekazać szczegóły Zamówienia. Następnie tworzymy lub aktualizujemy każde ze stowarzyszeń. Każdy powiązany model wygląda bardzo podobnie do tego:

 class << self
  def add_details(order, tax_lines)
   tax_lines.each do |shopify_tax_line|
    taxline = Taxline.find_or_create_by_order_id(:order_id => order.id)
    taxline.update_details(shopify_tax_line)
   end
  end
 end
 def update_details(tax_line)
  self.update_attributes(:price => tax_line.price, :rate => tax_line.rate, :title => tax_line.title)
 end

Zajrzałem do klejnotu aktywnegorejestracji-importu, ale niestety wydaje się, że jest on bardziej ukierunkowany na tworzenie zbiorczych rekordów i nie aktualizuje się, jak tego potrzebujemy.

Jak najlepiej poprawić tę wydajność?

Wielkie dzięki z góry.

AKTUALIZACJA:

Wymyśliłem tę niewielką poprawę, która zasadniczo usuwa wywołanie aktualizacji nowoutworzonych zamówień (jedno zapytanie mniej na zamówienie).

 def add_details(shop, shopify_orders)
   shopify_orders.each do |shopify_order|
   values = {:order_id => shopify_order.id.to_s, :shop_id => shop.id,
    :order_name => shopify_order.name,
      :order_created_at => shopify_order.created_at,
      :order_updated_at => shopify_order.updated_at,
      :status => Order.get_status(shopify_order),
      :payment_status => shopify_order.financial_status,
      :fulfillment_status => Order.get_fulfillment_status(shopify_order),
      :payment_method => shopify_order.processing_method,
      :gateway => shopify_order.gateway,
      :currency => shopify_order.currency,
      :subtotal_price => shopify_order.subtotal_price,
      :subtotal_tax => shopify_order.total_tax,
      :total_discounts => shopify_order.total_discounts,
      :total_line_items_price => shopify_order.total_line_items_price,
      :total_price => shopify_order.total_price,
      :total_tax => shopify_order.total_tax,
      :total_weight => shopify_order.total_weight,
      :taxes_included => shopify_order.taxes_included,
      :email => shopify_order.email,
      :order_note => shopify_order.note}
    get_order = Order.where(:order_id => shopify_order.id.to_s, :shop_id => shop.id)
    if get_order.blank?
      order = Order.create(values)
    else
    order = get_order.first 
      order.update_attributes(values)
    end
    ShippingLine.add_details(order, shopify_order.shipping_lines)
    LineItem.add_details(order, shopify_order.line_items)
    Taxline.add_details(order, shopify_order.tax_lines)
    Fulfillment.add_details(order, shopify_order.fulfillments)
    Note.add_details(order, shopify_order.note_attributes)
    Discount.add_details(order, shopify_order.discount_codes)
    billing_address = shopify_order.billing_address rescue nil
    if !billing_address.blank?
     BillingAddress.add_details(order, billing_address)
    end
    shipping_address = shopify_order.shipping_address rescue nil
    if !shipping_address.blank?
     ShippingAddress.add_details(order, shipping_address)
    end
    payment_details = shopify_order.payment_details rescue nil
    if !payment_details.blank?
     PaymentDetail.add_details(order, payment_details)
    end
   end
 end

i dla powiązanych obiektów:

 class << self
  def add_details(order, tax_lines)
   tax_lines.each do |shopify_tax_line|
    values = {:order_id => order.id,
      :price => tax_line.price,
      :rate => tax_line.rate,
      :title => tax_line.title}
    get_taxline = Taxline.where(:order_id => order.id)
    if get_taxline.blank?
      taxline = Taxline.create(values)
    else
      taxline = get_taxline.first 
      taxline.update_attributes(values)
    end
   end
  end
 end

Jakieś lepsze sugestie?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion