Wyniki wyszukiwania dla "object"

1 odpowiedź

Jak sprawdzić głębokość obiektu?

3 odpowiedź

Tablice w skrypcie typu

Znajduję trudność w zadeklarowaniu tablicy w maszynopisie i uzyskaniu do niej dostępu.poniżej jest kod działający dla mnie

1 odpowiedź

Dostęp do zmiennej wewnątrz właściwości obiektu

Wystąpił więc problem. Nazywam ten obiekt

1 odpowiedź

javascript: dostęp do obiektu (tablicy) przez łańcuch notacji tablicy

Chciałbym uzyskać dostęp do obiektu pod warunkiem, że znana jest tylko jego ścieżka w postaci tablicy.1.) jest obiekt, gdzie

4 odpowiedź

Identyfikacja obiektu R

Często kończę na wyjściu generującym funkcję, dla którego nie rozumiem typu danych wyjściowych. Spodziewam się listy, która kończy się listą list lub ramką d...

2 odpowiedź

Czy istnieje potrzeba użycia znaku handlowego i przed obiektem?

0 odpowiedzi

Tworzę program biblioteczny. Czy powinienem przenosić całe obiekty jako książki lub ich wskaźniki?

W moim programie książki są obiektami i te książki są przechowywane w obiekcie półkowym, który jest przechowywany w obiekcie bibliotecznym. Wewnątrz obiektu ...

16 odpowiedzi

Rozszerzanie obiektu w Javascript

Obecnie transformuję z Java na Javascript i trochę trudno mi wymyślić, jak rozszerzyć obiekty tak, jak chcę.Widziałem kilka osób w Internecie używających met...

5 odpowiedzi

Javascript: Object Literalne odniesienie w funkcji własnego klucza zamiast „this”

Czy problematyczne jest odwołanie się do literału obiektu w ramach funkcji, która jest częścią tego bardzo dosłownego? Wydaje się, że działa dobrze, ale chcę...

2 odpowiedź

C ++ Sortowanie obiektów niestandardowych na liście

Mam problem z sortowaniem listy wskaźników niestandardowej klasy. Klasa, którą muszę posortować, to zdarzenia. Otrzymują oni losowy czas i muszę je wykonać w...