Wyniki wyszukiwania dla "gdi+"

2 odpowiedź

Rysowanie częściowo przezroczystej mapy GDI + Bitmap do okna bez obramowania przy użyciu UpdateLayeredWindow

4 odpowiedź

Wyświetl setki obrazów dynamicznie

Muszę stworzyć formularz umożliwiający wyświetlanie sali kinowej (nie znam dokładnego słowa) schematu. Zasadniczo muszę wyświetlić dużą liczbę (podaną przez ...

2 odpowiedź

Dlaczego mapa bitowa nie jest równa sobie?

To trochę zagadkowe. Poniższy kod jest częścią niewielkiej aplikacji testowej, aby sprawdzić, czy zmiany kodu nie wprowadziły regresji. Użyliśmy go szybko

3 odpowiedź

Utwórz nowy obraz w systemie plików z System.Drawing.Image?

Ok, przepraszam, to jest prawdopodobnie pytanie noob, ale trochę utknąłem.Więc co robię (w mojej aplikacji asp.net) ładuje obraz z systemu plików:

6 odpowiedzi

Zmniejsz migotanie za pomocą GDI + i C ++

3 odpowiedź

Custom ListView w Winforms?

4 odpowiedź

Zapisywanie obrazu do pliku

Pracuję nad podstawową aplikacją do rysowania. Chcę, aby użytkownik mógł zapisać zawartość obrazu.Myślałem, że powinienem użyć

2 odpowiedź

Jak narysować prostokąt na obrazie z przezroczystością i tekstem

To jest mój pierwszy projekt oparty na grafice i na początku muszę być w stanie narysować prostokąt na mapie bitowej z przezroczystością i tekstem.Nie wiem o...

3 odpowiedź

Win32: Czy okno ma ten sam HDC przez cały okres użytkowania?

2 odpowiedź

Zarysuj ścieżkę za pomocą GDI + w .Net

Jak zarysować ścieżkę graficzną za pomocą GDI +? Na przykład dodaję dwa przecinające się prostokąty do ścieżki graficznej. Chcę tylko narysować zarys tej wyn...