Wyniki wyszukiwania dla "updates"

3 odpowiedź

Rails: Szybszy sposób na aktualizację wielu rekordów

1 odpowiedź

Jak programowo ajax-update określonego komponentu w fasoli kopii zapasowej

Czy istnieje sposób na ajax-update konkretnego komponentu, takiego jak a

2 odpowiedź

Jak to działa - requestLocationUpdates () + LocationRequest / Listener

Jestem nowym koderem Androida i mam problem z żądaniem aktualizacji dla mojej lokalizacji.Pracuję z samouczkami odhttp://developer.android.com/training/locat...

2 odpowiedź

zaktualizuj n-ty dokument w zagnieżdżonym dokumencie tablicy w mongodb

Muszę zaktualizować dokument w tablicy w innym dokumencie w Mongo DB { "_id" : ObjectId("51cff693d342704b5047e6d8"), ...

3 odpowiedź

Wordpress redirect problem, nagłówki już wysłane

Zastanawiam się, opierając się na poniższym kodzie, gdzie chciałbym umieścić moją funkcję wp_redirect, ponieważ tam, gdzie jest obecnie, nic się nie dzieje, ...

3 odpowiedź

Odinstaluj aktualizację Visual Studio 2013 1 rc

3 odpowiedź

Android - Jak zaktualizować numer powiadomienia

1 odpowiedź

Wiersz zmiany formuły oparty na wartości w innej komórce

4 odpowiedź

Aktualizacja bazy danych sqlite bez XML

Moja aplikacja wymaga danych z bazy danych sqlite. Zostanie ona wysłana z wersją tej bazy danych, ale muszę ją regularnie aktualizować (najprawdopodobniej ra...

1 odpowiedź

Jaki jest obecnie zalecany sposób wykonywania częściowych aktualizacji za pomocą Web API?