Wyniki wyszukiwania dla "wix3"

2 odpowiedź

Usuwanie elementów XML w WiX

3 odpowiedź

Zmień mój GUID komponentu w wix?

Kiedy należy zmienić lub nie zmienić mojego GUID komponentu w WIX? Informacje Microsoft SDK są mylące.Edycja Glytzhkof: Aby wyjaśnić, pytanie dotyczy tego, k...

2 odpowiedź

Dostosowywanie tekstu w standardowych oknach dialogowych Wix

Korzystam ze standardowych okien dialogowych Wix. Jak dostosować tekst wyświetlanych wiadomości?Na przykład na stronie Umowa licencyjna chcę zmienić tekst „A...

5 odpowiedzi

WiX „Major Upgrade” nie instaluje całkowicie aplikacji po obniżeniu wersji

Obecnie wszystkie uaktualnienia działają poprawnie przy każdej aktualizacji do nowszego numeru wersji, jednak otrzymuję dziwne zachowanie podczas obniżania w...

1 odpowiedź

Ponowne użycie komponentów WIX w celu przyspieszenia świecy / światła

Jestem całkiem nowy w WIX, więc wybacz mi, jeśli całkowicie brakuje mi łodzi tutaj, ale zastanawiałem się, czy możliwe jest ponowne użycie komponentów (mwm, ...

3 odpowiedź

W plikach WiX do czego odnosi się Name = „SourceDir”?

1 odpowiedź

Dodaj folder do instalatora w plikach wix?

Mój instalator musi skopiować pliki do installdir ... Moja aplikacja ma około 2000 plików i nie mogę napisać skryptu, aby dodać każdy plik do instalatora. Cz...

1 odpowiedź

Generowanie pliku wykonywalnego za pomocą wix

Uczę się Wix i chcę wygenerować plik setup.exe zamiast setup.msi.Czy to jest możliwe?

3 odpowiedź

WIX, zarządzana akcja niestandardowa Dot Net, dynamiczne wypełnianie pola kombi za pomocą instancji SQL Server, MSI

W WIX potrzebuję niestandardowego kodu dot net, aby dynamicznie wypełnić pole kombi wartościami instancji serwera sql w tej sieci.Próbowałem google, ale nic ...

1 odpowiedź

Niepowodzenie WiX CustomAction ExeCommand?

Mam wiersz polecenia, który chcę uruchomić podczas instalacji modułu scalającego (utworzonego przezWiX) z poniższym kodem.