Wyniki wyszukiwania dla "nan"

0 odpowiedzi

Dlaczego Microsoft chciałby NIE naprawiać błędnych implementacji Equals i GetHashCode za pomocą NaN? [Zamknięte]

W systemie .NET Framework implementacja (

4 odpowiedź

Radzenie sobie z funkcjami NaN w funkcjach matlab

Zastanawiałem się, czy Matlab ma wbudowany sposób radzenia sobie z tym

2 odpowiedź

W którym przypadku może „a! = A” zwrócić „prawda”?

2 odpowiedź

Jak stwierdzić, czy wartość jest NaN bez użycia isNaN, która ma fałszywe alarmy? [duplikować]

6 odpowiedzi

groupby kolumny z wartościami NaN (brak)

Mam DataFrame z wieloma brakującymi wartościami w kolumnach, które chcę zgrupować:

2 odpowiedź

Jaka jest różnica między nan, NaN i NAN

2 odpowiedź

Biorąc średnią macierzy za pomocą NaN w Matlab [duplikat]

Możliwy duplikat:Radzenie sobie z funkcjami NaN w funkcjach matlabCzy istnieje jedno polecenie liniowe, które pozwala wziąć elementarną średnią macierzy (ign...

4 odpowiedź

Porównanie Double.NaN z samym sobą

Próbuję się dowiedzieć, dlaczego te dwie operacje zwracają różne wartości:

2 odpowiedź

Czy jest możliwe, aby isnan () działał w gfortran -O3 -ffast-math?

2 odpowiedź

Jak sprawdzić, czy wartość jest niezmieniona w nan?