Wyniki wyszukiwania dla "ravendb"

1 odpowiedź

Wyszukiwanie według nazwy podmiotu i ostatniej zmodyfikowanej daty

Mam wiele poleceń przechowywanych w RavenDb i wszystkie implementują ICommand. Chcę móc wyszukiwać metadane ostatniej zmodyfikowanej i Raven-Entity-Name. Obe...

5 odpowiedzi

Właściwy sposób pobierania ponad 128 dokumentów z RavenDB

2 odpowiedź

RavenDB: Dodaj automatyczny przyrost do innej właściwości niż ID

Czy istnieje sposób na umieszczenie atrybutu na właściwości, aby powiedzieć RavenDB, aby używał tej właściwości tak jak własność ID i umieścił na niej automa...

2 odpowiedź

Jak ograniczyć dostęp do panelu administratora w ravendb?

Podczas uruchamiania Raven.Server.exe domyślnie panel administracyjny jest widoczny na adresie IP: PORT. Jak mogę ograniczyć dostęp do tego panelu tylko dla ...

1 odpowiedź

Wykonaj operację Async mvc asp.net poza akcją

1 odpowiedź

Skonfiguruj wersję RavenDB za pomocą kodu

1 odpowiedź

Jak utworzyć indeks na wielu dokumentach z redukcją

5 odpowiedzi

Jak utworzyć obiekt ClaimsIdentity dla Asp.NET MVC 5?

1 odpowiedź

RavenDb: aktualizacja wartości właściwości Denormalized Reference

Zaimplementowałem RavenDBDenormalized Reference wzór. Usiłuję połączyć ze sobą indeks statyczny i żądanie aktualizacji łaty wymagane do zapewnienia, że ​​moj...

1 odpowiedź

RavenDb na stronach internetowych Azure - odmowa dostępu