Wyniki wyszukiwania dla "django-models"

1 odpowiedź

Dostosuj style widżetu Django ClearableFileInput

Używam

1 odpowiedź

Usuń duplikaty w Django ORM - wiele wierszy

Mam model, który ma cztery pola. Jak usunąć duplikaty obiektów z mojej bazy danych?Odpowiedź Daniela Rosemana nato pytanie wydaje się właściwe, ale nie jeste...

4 odpowiedź

Czy mogę podzielić modele w różnych plikach w django

Obecnie wszystkie moje modele są w models.py. Ist staje się bardzo brudny. Czy mogę mieć oddzielny plik, taki jak

5 odpowiedzi

Filtrowanie agregatu w Django ORM

1 odpowiedź

Migracja ManyToManyField do wartości null true, puste true, nie jest rozpoznawane

Zrobiłem zmianę modelu

2 odpowiedź

Domyślne zamawianie elementów m2m według pośredniego pola modelu w Django

3 odpowiedź

django admin wiele-do-wielu modeli pośrednich przy użyciu through = i filter_horizontal

Tak wyglądają moje modele:

6 odpowiedzi

Jak mogę przekształcić obiekty Django Model w słownik i nadal mieć ich klucze obce? [duplikować]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Przekonwertuj obiekt modelu Django, aby dyktował wszystkie nienaruszone pola 10 odpowiedziW mojej aplikacji Django, jak mog...

1 odpowiedź

django uzyskując dostęp do wielu wielu utworzonych pól tabeli

2 odpowiedź

Model dziedziczenia z ORM Django

Chcę przechowywać wydarzenia w aplikacji internetowej, z którą się wygłupiam i nie jestem pewien, jakie są zalety i wady każdego z podejść - wykorzystywanie ...