Wyniki wyszukiwania dla "forward"

2 odpowiedź

Odniesienia prawne do Java

Czy następujący kod jest przypadkiem legalnego odwoływania się do przodu? jeśli tak, dlaczego?

4 odpowiedź

Jak zmusić ResourceResponse do przekazania strony żądania do błędu w portlecie liferay

Próbuję przekazać moją prośbę o stronę błędu, gdy wystąpi błąd podczas generowania arkusza programu Excel. Oto przykładowy kod poniżej. Nie jestem pewien, dl...

1 odpowiedź

Żądanie litowe

Metoda redirect () kontrolera w Lithium wykonuje rzeczywiste przekierowanie HTTP. Ale czy istnieje metoda na przekazanie żądania do innego kontrolera / akcji...

1 odpowiedź

Jak przesłać żądanie za pomocą JAX-RS?

Chcę przekazać żądanie REST do innego serwera.Używam JAX-RS z Jersey i Tomcat. Spróbowałem tego z ustawieniem

1 odpowiedź

Jaka jest różnica między przekierowaniem a nawigacją / przekazywaniem i kiedy z czego korzystać?

Czym różni się nawigacja w JSF

8 odpowiedzi

java.lang.IllegalStateException: Nie można (przekazać | sendRedirect | utworzyć sesję) po zatwierdzeniu odpowiedzi

1 odpowiedź

Czy możliwe jest przekazanie danych do innego kontrolera / akcji w Zend 2?