Wyniki wyszukiwania dla "password-encryption"

4 odpowiedź

Hashing SecureString w .NET

W .NET mamy klasę SecureString, która jest bardzo dobra, dopóki nie spróbujesz jej użyć, a (na przykład) hash łańcucha, potrzebujesz tekstu jawnego. Miałem t...

2 odpowiedź

Najlepsza praktyka haszowania haseł

1 odpowiedź

bcrypt i losowo generowane sole

Więc eksperymentowałem z bcryptem. Mam klasę (pokazaną poniżej, którą dostałem odhttp://www.firedartstudios.com/articles/read/php-security-how-to-safely-stor...

1 odpowiedź

Zadzwoń do niezdefiniowanej funkcji password_hash () [zamknięte]

2 odpowiedź

Poprawne użycie crypt () z SHA512 w PHP

Wszystkie przykłady online pokazują użycie krypty w następujący sposób:

3 odpowiedź

Dlaczego skrótów MD5 / SHA1 nie można odszyfrować?

Niedawno przeczytałem artykuł omieszanie haseł.Jak są tworzone skróty MD5 lub SHA1, tak że nie można ich odszyfrować? Myślę, że to musi być encypinging strin...

8 odpowiedzi

Podwójne zabezpieczenie hashowania

Moje pierwsze pytanie brzmi: słyszałem, że mieszanie ciągów jest 2 razy (np. Sha1 (sha1 (hasło))), ponieważ drugi hash ma stałą długość, czy to prawda?Moje d...

5 odpowiedzi

Najlepsza praktyka do przechowywania nazw użytkowników i hasła w bazach danych MySQL [duplikat]

1 odpowiedź

mvn --encrypt-master-password <hasło>: dobra praktyka przy wyborze <hasło>? Jaki powinien być poziom prywatności?

Uczę się używaćszyfrowanie hasłem maven możliwości i chciałbym wiedzieć, jak wybrać parametr

2 odpowiedź

Jak używać skryptu do generowania skrótu do hasła i soli w Pythonie