Wyniki wyszukiwania dla "dispatch-async"

1 odpowiedź

Jak przekonwertować (OS_dispatch_data *) 5018112 bajtów na NSData, aby umieścić w UIImage

8 odpowiedzi

Czy dispatch_async (dispatch_get_main_queue (), ^ {…}); poczekaj, aż skończysz?

W mojej aplikacji mam scenariusz, w którym chcę wykonać czasochłonne zadanie, które polega na przetwarzaniu danych oraz aktualizacji interfejsu użytkownika w...

3 odpowiedź

dispatch_async i blok w iOS

Co oznacza ten fragment kodu?

1 odpowiedź

Wiele żądań asynchronicznych jednocześnie w celu c

Jednocześnie ściągam wiele obrazów z serwera internetowego, a problem polega na tym, że mieszają się ze sobą.

3 odpowiedź

Cel C - Testowanie bloku dispatch_async?

Czytam inne posty, które zawierają rozwiązania tego pytania. Jednak ich rozwiązania wymagają dodania hackiego kodu do mojej aplikacji, aby móc ją przetestowa...

3 odpowiedź

Zrozumienie dispatch_async

Mam pytanie dotyczące tego kodu