Wyniki wyszukiwania dla "form-authentication"

10 odpowiedzi

401 Unauthorized: Odmowa dostępu z powodu nieprawidłowych poświadczeń

5 odpowiedzi

tomcat 7 Uwierzytelnianie oparte na formularzu

1 odpowiedź

Tomcat: Authenticator w niestandardowej formie w aplikacji internetowej, a nie jako samodzielny moduł JAR. Możliwy?

Nasza aplikacja internetowa wymaga niestandardowego uwierzytelnienia formularza z określoną logiką wewnątrz. Obecna implementacja uwierzytelniania formularza...

8 odpowiedzi

Jak wyłączyć przycisk Wstecz przeglądarki tylko po wylogowaniu w mvc3.net

Używam FormsAuthentication do logowania użytkownika. Mam problem po pomyślnym wylogowaniu użytkownika, przycisk Wstecz to przeglądarka, umożliwiająca przeglą...

1 odpowiedź

Hybryda uwierzytelniania Windows i uwierzytelniania formularzy w ASP.NET MVC 4

1 odpowiedź

Wiosenne bezpieczeństwo, uwierzytelnianie http podstawowe lub formularz logowania

Mam opracowaną aplikację webową wykorzystującą sprężynowy mvc i wiosnę 3.2. Chcę, aby moja aplikacja korzystała z podstawowego uwierzytelniania http, aby zap...