Wyniki wyszukiwania dla "maven"

4 odpowiedź

Jak dodać pliki Java JAR do projektu Grails?

Mam kilka projektów Java / Maven, których chcę używać w projekcie Grails 2.0.4. Próbowałem różnych podejść, takich jak:Instalowanie plików JAR w moim lokalny...

2 odpowiedź

Klient aplikacji używający adnotacji @EJB i Maven na Glassfish

2 odpowiedź

mvn android: wdrożenie nie działa (pomimo potwierdzenia sukcesu)

Używam wtyczki android-maven 3.2.0 i uruchamiam następujące polecenie, aby zainstalować i uruchomić apk na moim urządzeniu (Nexus One, Android 2.3.6), który ...

2 odpowiedź

Struktura katalogu Maven-archetype-webapp?

2 odpowiedź

Jak obniżyć wersję Maven z 3.XX do 2.2.1?

Mam problem z budowaniem projektu, który wymaga zbudowania 2.23. Jak mogę obniżyć wersję Maven?EDIT: więcej informacjiPróbuję zbudować projekt z wiersza pole...

1 odpowiedź

Jaka jest różnica między używaniem javac i javax.tools.JavaCompiler?

5 odpowiedzi

Maven: Kodowanie źródła w UTF-8 nie działa?

konwertuję projekt z Ant na Maven i mam problemy z konkretnym testem jednostkowym, który dotyczy znaków UTF-8. Problem dotyczy następującego ciągu znaków:

3 odpowiedź

Wskazówki dotyczące obsługi dużych projektów za pomocą Maven i IntelliJ IDEA

5 odpowiedzi

Gradle - uzyskanie najnowszej wersji zależności

Jaki byłby najłatwiejszy sposób

2 odpowiedź

Dlaczego Gradle potrzebuje pliku settings.gradle?