Wyniki wyszukiwania dla "database-design"

2 odpowiedź

Jak modelować różnych użytkowników w Railsach

6 odpowiedzi

Odczyt tylko nowych wierszy z tabeli podobnej do dziennika w bazie danych

Jesteśmy przekonani, że kilka serwerów wstawia porcje wierszy do tabeli w relacyjnej bazie danych, a jeden serwer raz na jakiś czas odczytuje nowe dane z tab...

13 odpowiedzi

Odszyfruj schemat bazy danych [zamknięty]

Niedawno odziedziczyłem zadanie utrzymywania bazy danych, która nie została zaprojektowana bardzo dobrze, a projektanci nie są w stanie zadawać żadnych pytań...

3 odpowiedź

Skuteczność strategii dziedziczenia tabeli na subklasę Hibernate

2 odpowiedź

Model bazy danych materiałów

Obecnie pracuję nad projektem, który powinien pomóc nam w kontroli zapasów, a także w zakupach do montażu produktu końcowego.Jesteśmy na etapie modelowania n...

1 odpowiedź

Struktura bazy danych Drupal - wydajna / nieefektywna?

Z pewnością nie jestem ekspertem od Drupala, ale wcześniej opracowałem i zbudowałem kilka baz danych, więc zastanawiam się nad strukturą bazy danych, nad któ...

1 odpowiedź

Jaka jest różnica między 3NF a BCNF?

Czy ktoś może mi wyjaśnić różnicę między 3NF a BCNF? Byłoby wspaniale, gdybyś mógł podać kilka przykładów. Dzięki.

1 odpowiedź

Sql - pośredni klucz obcy

Mam kilka pytań dotyczących projektowania baz danych.Czy istnieje jakaś nazwa?Czy to dobra praktyka?Jakieś względy wydajności?Mam ogólną strukturę tabeli uży...

2 odpowiedź

Kolumna jako klucz podstawowy lub dwa klucze obce jako klucz podstawowy

Mam następujący projekt bazy danych:Na

1 odpowiedź

Nie można znaleźć ActiveRecord :: SubclassNotFound w rejestrach # edit?

W „edytuj” lub „pokaż” pojawia się:ActiveRecord :: SubclassNotFound w rejestrach # edycja„Mechanizm dziedziczenia z pojedynczą tabelą nie mógł zlokalizować p...