Wyniki wyszukiwania dla "elliptic-curve"

3 odpowiedź

Plik podpisu ECDSA z kluczem ze sklepu C # .Net CNG

Próbuję podpisać plik za pomocą ECDSA za pomocą API CNG i certyfikatu z Microsoft Certificate Store. Przeczytałem wiele dokumentacji i nie tylko, ale mam pro...

2 odpowiedź

Mnożenie skalarne punktu nad krzywą eliptyczną

Implementuję operację arytmetyczną punktu krzywej eliptycznej na określonej krzywej NIST „p192”. Dla celów testowych podałem przykładowe punkty pokazane wNIS...

2 odpowiedź

Jak uzyskać klucz publiczny z klucza prywatnego ECDSA w OpenSSL?

1 odpowiedź

Jak korzystać z ECC w iOS

1 odpowiedź

Nie można łączyć krzywej eliptycznej Diffie-Hellmana z javascript

Wiem, że jest to bardzo specyficzne pytanie, ale próbowałem wymienić klucze między php a klientem za pomocą algorytmu Elliptic Curve Diffie-Hellmana (ECDH) o...

2 odpowiedź

Jak uzyskać klucz publiczny ECDSA z podpisu Bitcoin? … SEC1 4.1.6 odzyskiwanie kluczy dla krzywych (mod p) -fields

Aktualizacja: Częściowe rozwiązanie dostępne w GitEDYCJA: Skompilowana wersja jest dostępna pod adresemhttps://github.com/makerofthings7/Bitcoin-MessageSigne...

1 odpowiedź

Długość podpisu ECDSA

1 odpowiedź

Jak mogę odzyskać skompresowaną wartość y od nadawcy?

3 odpowiedź

Kody do generowania klucza publicznego w algorytmie krzywej eliptycznej przy użyciu danego klucza prywatnego

Muszę zaimplementować algorytm ECC (Elliptic Curve Cryptography) przy użyciu jdk 1.7. Próbowałem użyć dmuchanego zamku, sunEC, ale wszystkie z nich zawierały...

2 odpowiedź

Jak skompresować lub zakodować klucz publiczny krzywej eliptycznej i umieścić go w sieci?