Wyniki wyszukiwania dla "qt4.7"

2 odpowiedź

Klasa oparta na QObject ma do siebie połączenie w kolejce

Wkopałem kod źródłowy, nad którym pracuję. Znalazłem osobliwe stwierdzenie, że ktoś zakodował. Kod źródłowy to aplikacja GUI z GUI QML i używa QT 4.7.x.Poniż...