Wyniki wyszukiwania dla "securestring"

4 odpowiedź

Hashing SecureString w .NET

W .NET mamy klasę SecureString, która jest bardzo dobra, dopóki nie spróbujesz jej użyć, a (na przykład) hash łańcucha, potrzebujesz tekstu jawnego. Miałem t...

2 odpowiedź

Jak mogę użyć funkcji odczytu / hosta powershell, aby zaakceptować hasło do usługi zewnętrznej?

Mam skrypt, który piszę, który łączy się z usługą SOAP. Po nawiązaniu połączenia muszę podać nazwę użytkownika / hasło z każdym wysłanym poleceniem. Mam prob...

14 odpowiedzi

Konwertuj ciąg na SecureString

5 odpowiedzi

Pytanie C # SecureString

Czy istnieje sposób na uzyskanie wartości SecureString bez zabezpieczenia? Na przykład w poniższym kodzie, gdy tylko wykonasz PtrToStringBSTR, ciąg nie jest ...

3 odpowiedź

SecureString na Byte [] C #

Jak mógłbym dostać