Wyniki wyszukiwania dla "password-encryption"

1 odpowiedź

Zadzwoń do niezdefiniowanej funkcji password_hash () [zamknięte]

2 odpowiedź

Czy AES / CBC naprawdę wymaga parametru IV?

2 odpowiedź

Najlepsza praktyka haszowania haseł

1 odpowiedź

Szyfrowanie danych użytkownika w celu automatycznego logowania do systemu stron trzecich

Znajduję się w sytuacji, w której mam na stronie zestaw użytkowników, którzy zapisali nazwy użytkowników i hasła, które umożliwiają im automatyczny dostęp do...

2 odpowiedź

Poprawne użycie crypt () z SHA512 w PHP

Wszystkie przykłady online pokazują użycie krypty w następujący sposób:

1 odpowiedź

bcrypt i losowo generowane sole

Więc eksperymentowałem z bcryptem. Mam klasę (pokazaną poniżej, którą dostałem odhttp://www.firedartstudios.com/articles/read/php-security-how-to-safely-stor...

1 odpowiedź

mvn --encrypt-master-password <hasło>: dobra praktyka przy wyborze <hasło>? Jaki powinien być poziom prywatności?

Uczę się używaćszyfrowanie hasłem maven możliwości i chciałbym wiedzieć, jak wybrać parametr

4 odpowiedź

Hashing SecureString w .NET

W .NET mamy klasę SecureString, która jest bardzo dobra, dopóki nie spróbujesz jej użyć, a (na przykład) hash łańcucha, potrzebujesz tekstu jawnego. Miałem t...

2 odpowiedź

Jak używać skryptu do generowania skrótu do hasła i soli w Pythonie

1 odpowiedź

Preferowana metoda odzyskiwania haseł w bazie danych

Chcę przechowywać niektóre hasła w mojej bazie danych na serwerze.Hasła powinny być możliwe do odzyskania, ponieważ chcę ich używać do api innej firmy, która...