Wyniki wyszukiwania dla "crypt"

1 odpowiedź

użyć CRYPT_BLOWFISH na php 5.2, który go nie obsługuje

Używam mojej strony w PHP 5.2, która nie obsługuje

1 odpowiedź

Krypta do mieszania hasłem. Blowfish produkuje dziwne dane wyjściowe

Mam trochę kłopotów ze zrozumieniem funkcji kryptograficznej php. Moja wersja PHP to 5.4.7.Chcę używać krypt do przechowywania solonych haseł w bazie danych,...

1 odpowiedź

Wywołanie `password_verify` zwraca wartość false dla poprawnego hasła

Mam następujący fragment kodu:

3 odpowiedź

SHA256-CRYPT / SHA512-CRYPT w node.js

1 odpowiedź

Gdzie 2x prefiks jest używany w BCrypt?

Pytanie ma ten sam tytuł, gdzie $ 2x $ jest używane w BCrypt?Następujący scenariusz jest właściwy?Mamy zestaw haseł, które mieszają się

1 odpowiedź

porównanie funkcji hash () vs. crypt ()

2 odpowiedź

Poprawne użycie crypt () z SHA512 w PHP

Wszystkie przykłady online pokazują użycie krypty w następujący sposób:

1 odpowiedź

Określanie soli z hasła_hash ()

4 odpowiedź

Korzystasz z modułu kryptograficznego w systemie Windows?

W IDLE i Pythonie w wersji 3.3.2 próbuję wywołać moduł Pythona tak:

5 odpowiedzi

PHP Crypt () Porównaj dwa zaszyfrowane łańcuchy

Czy można porównać dwa