Wyniki wyszukiwania dla "password-protection"

1 odpowiedź

Jak mogę korzystać z Android Face Face Unlock w mojej prywatnej aplikacji?

6 odpowiedzi

Jak usunąć ochronę hasłem .htaccess z podkatalogu

2 odpowiedź

Jak sprawdzić, czy plik PDF jest chroniony hasłem, czy nie w PHP [zamknięte]

Jak mogę sprawdzić, czy przesyłanie pliku PDF jest chronione hasłem, czy nie podczas przesyłania wielu plików przy użyciu PHP? Chcę pokazać błąd, jeśli jest ...

6 odpowiedzi

Jak uniknąć przechowywania haseł w kontroli wersji?

Jakiej strategii używasz, aby uniknąć przechowywania haseł w kontroli wersji?Obecnie mam hasła do programowania / testowania / produkcji zapisane w trzech ró...

3 odpowiedź

Odczyt / zapis dokumentów chronionych hasłem programu Excel 2007

Jakiej metody używa Office 2007 do szyfrowania (przy wyborze Szyfruj i ustaw hasło z menu Office)?Moja aplikacja C # musi utworzyć i odczytać zaszyfrowane pl...

6 odpowiedzi

„Pamiętaj mnie na tym komputerze” - jak to powinno działać?

Patrząc na pliki cookie Gmaila łatwo jest zobaczyć, co jest przechowywane w pliku cookie „zapamiętaj mnie”. Nazwa użytkownika / jednorazowy token dostępu. Mo...

1 odpowiedź

Jak wyczyścić zawartość PasswordBox, gdy logowanie nie powiedzie się bez powiązania danych?

4 odpowiedź

PHP - funkcja hash_pbkdf2

Próbuję wykonać funkcję haszowania haseł za pomocą tej funkcji php:http://be.php.net/manual/en/function.hash-pbkdf2.php.Oto kod:

4 odpowiedź

Moje hasło do programu Excel-VBA można łatwo złamać… Jakie są inne opcje?

Teraz, kiedy wiem, że istniejełatwe obejście dostandardowy sposób blokowania i ochrony hasłem kodu VBA, chciałbym przejść do bardziej skutecznych sposobów oc...

2 odpowiedź

Blokowanie programowo aplikacji na Androida

Próbowałem stworzyć taką aplikację, w tym sensie, że chcę zablokować wszystkie aplikacje w moim urządzeniu za pomocą hasła, cokolwiek chcę. Ale nie znalazłem...